MPM GROUP s.r.o.

Špecializujeme sa na silnoprúdové a slaboprúdové elektroinštalačné práce vrátane MaR vo výstavbe technologických a priemyselných celkov.

Kontaktné informácie
+421 (0) 901 735 991 info@mpmgroup.sk Lelovská 663, 972 71 Nováky
Zanechajte nám e-mail

      Súhlasím so zaradením do newslettra

    Technologické elektroinštalácie a priemyselná automatizácia

    Venujeme sa slaboprúdovým a silnoprúdovým elektroinštalačným prácam v občianskej výstavbe, administratívnych budovách a priemyselných objektoch. Súčasťou našich služieb je aj priemyselná automatizácia, v rámci ktorej inštalujeme meraciu a regulačnú techniku na výrobných linkách a v montážnych halách. Pre technologické celky zabezpečujeme inštaláciu elektrických prípojok vysokého aj nízkeho napätia, montáž elektro rozvodov a zdrojov elektrickej energie.

    Špecializujeme sa predovšetkým na elektromontážne práce v oblasti energetiky, petrochémie, automotive, výstavby bytových jednotiek, no aj v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Klientom taktiež poskytujeme technickú podporu a servis s veľmi krátkou servisnou reakčnou dobou, nakoľko náhradné diely a súčiastky držíme vo veľkom objeme skladom. Sme tak schopní ihneď vyraziť do terénu a vyriešiť všetky neočakávané poruchy.

    Referencie technologických elektroinštalácií a priemyselnej automatizácie