MPM GROUP s.r.o.

Špecializujeme sa na silnoprúdové a slaboprúdové elektroinštalačné práce vrátane MaR vo výstavbe technologických a priemyselných celkov.

Kontaktné informácie
+421 (0) 901 735 991 info@mpmgroup.sk Lelovská 663, 972 71 Nováky
Zanechajte nám e-mail

      Súhlasím so zaradením do newslettra

    Pasívna protipožiarna ochrana

    Dôležitou súčasťou stratégie požiarnej bezpečnosti je pasívna protipožiarna ochrana. Pozostáva predovšetkým z 2 prvkov – pasívnej ochrany konštrukcií a rozdelenia objektu na jednotlivé požiarne úseky. Pasívna ochrana konštrukcií zabezpečuje stabilitu konštrukčných prvkov, rozdelenie objektu zase zabraňuje šíreniu ohňa a dymu ďalej do budovy.

    Prepracovaný plán pasívnej protipožiarnej ochrany umožní v prípade nebezpečenstva rýchly zásah hasičských jednotiek a bezpečnú evakuáciu osôb z objektu. Naše plány sú preto vytvárané s ohľadom na bezpečnosť osôb aj majetku. Dodržujú predpisy protipožiarnej ochrany Slovenskej republiky, pričom rešpektujú požiadavky samotného objektu.