MPM GROUP s.r.o.

Špecializujeme sa na silnoprúdové a slaboprúdové elektroinštalačné práce vrátane MaR vo výstavbe technologických a priemyselných celkov.

Kontaktné informácie
+421 (0) 901 735 991 info@mpmgroup.sk Lelovská 663, 972 71 Nováky
Zanechajte nám e-mail

      Súhlasím so zaradením do newslettra

    Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ

    V spoločnostiach s elektrickými VTZ vykonávame montáž, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení s napätím do 1000 V. Kontrola stavu bezpečnosti vyhradených technických zariadení je povinná zo zákona, vykonávame ju preto v zmysle platnej legislatívy a noriem SR.

    OP a OS realizujeme v objektoch triedy A bez nebezpečenstva výbuchu, no aj v objektoch triedy B s nebezpečenstvom výbuchu. Okrem toho zabezpečujeme odborné prehliadky a skúšky aj na bleskozvodoch bytových jednotiek, administratívnych budov a priemyselných objektov.