Silnoprúdové
a slaboprúdové

elektroinštalačné práce

Naše služby

Predstavenie spoločnosti

SPOLOČNOSŤ MPM GROUP, S.R.O. VZNIKLA V ROKU 2010. ŠPECIALIZUJE SA NA SILNOPRÚDOVÉ A SLABOPRÚDOVÉ ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE VRÁTANE MaR VO VÝSTAVBE TECHNOLOGICKÝCH A PRIEMYSELNÝCH CELKOV V OBLASTI ENERGETIKY, PETROCHÉMIE, VÝROBY AUTOMOBILOV, OBČIANSKEJ A BYTOVEJ VÝSTAVBY V PRIESTOROCH BEZ NEBEZPEČENSTVA AJ S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU.
Našimi zákazníkmi sú spoločnosti v oblasti automobilového, petrochemického priemyslu, obchodné reťazce.

Naše služby

TECHNOLOGICKÉ ELEKTROINŠTALÁCIE Elektroinštalačné práce na montážnych a výrobných linkách, v technologických zariadeniach.
 
PRIEMYSELNÁ AUTOMATIZÁCIA Inštalácia meracej a regulačnej techniky.
 
VÝROBA ROZVÁDZAČOV Výroba elektrických rozvádzačov podľa vlastných alebo externých projektov.
 
VÝVOJ
SOFTWARE
Programovanie riadiacich a SCADA systémov, spracovanie dát.
 
PROJEKČNÁ ČINNOSŤ Elektroprojekcia
v plnom rozsahu.
BYTOVÉ A DOMOVÉ ELEKTROINŠTALÁCIE Kompletné elektromontážne práce v domovej a bytovej výstavbe vrátane montáže bleskozvodov.
 
ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY VTZ OP a OS VTZ elektrických s napätím do 1000V v objektoch triedy A a B, vrátane bleskozvodov.
 
PASÍVNA PROTIPOŽIARNA OCHRANA Návrh a aplikácia systémov pasívnej požiarnej ochrany.
 
TERMOVÍZNE MERANIA Termografické meranie elektrických zariadení.
 
CCTV, EZS, EPS Návrh a montáž.
CCTV - Zabezpečovacie kamerové systémy
EZS - Elektrická zabezpečovacia signalizácia
EPS - Elektrické požiarne systémy
Nájdete nás
MPM Group, s.r.o.
Lelovská 663
972 71 Nováky
Kontakt
Tel.:+421 901 735 991
Email:info@mpmgroup.sk
©2015 MPM GROUP s.r.o. - všetky práva vyhradené
Webdesign by Webkomplex
Weblogo